Csatlakozzon Ön is!

March 4, 2011

A CBA FRANCHISE RENDSZER CÉLJA

A CBA Franchise rendszer létrejötte, működtetése és országos terjesztése több célt is szolgál, amely szerteágazó érdekrendszert testesít meg.


    * A CBA franchise rendszer célja egy sikeres, európai színvonalú kereskedelmi bolthálózat felépítése és működtetése, amely a szoros együttműködésből adódó beszerzési, értékesítési, logisztikai és disztribúciós együttműködési előnyöket kívánja a franchise rendszer tagjai és a fogyasztók számára is elérhetővé tenni.

    * A CBA franchise rendszer célja a fokozódó és élesedő versenyben, valamint a multinacionális vállalkozások által diktált kiélezett konkurenciaharcban olyan alternatívát nyújtani a haza kiskereskedők, beszállítók, valamint a fogyasztók számára, amely megőrzi a vevőközpontú kereskedelmi módszerek alkalmazását, valamint megfelelő gazdasági megtérülést, boldogulást, valamint kedvező árakat és egyéb kondíciókat kínál a piaci szereplők, így a fogyasztók számára is.

    * A CBA Franchise Rendszer célja, hogy az értékesítés során a legfejlettebb ke-reskedelmi technikák alkalmazásával magas színvonalú áruellátást és hatékony árakat biztosítson. Ennek érdekében a CBA Kereskedelmi Kft. koordinálásával egységes értékesítési csatornák jönnek létre.

    * A CBA Franchise Rendszer célja az, hogy a beszállítókkal megkötött kereskedelmi ügynöki szerződéses rendszer keretében a lehető leghatékonyabban juttassa el az árut a kiskereskedelmi vállalkozásokhoz, és rajtuk keresztül a fogyasztókhoz. Ennek keretében a beszállítóknál elért kedvezményes kondíciókból az egész kiskereskedelmi hálózat, és rajtuk keresztül a fogyasztók is részesülnek.

    * A CBA Franchise Rendszer célja egy egységes elveken és arculaton nyugvó kiskereskedelmi bolthálózat országos létrehozatala és működtetése. Az egységesség a működési elveken, az arculaton, a marketing együttműködésen, valamint az azonos árualap hatékony forgalmazásán nyugszik.

    * A CBA Franchise Rendszer célja, hogy a kiskereskedelmi vállalkozások piaci pozícióját megerősítse, amelynek érdekében a munkatársakat, a bolti dolgozókat, az alkalmazottakat állandó továbbképzésben részesíti, amelynek célja a korszerű kereskedelmi módszerek alkalmazásának átadása, valamint a vevők magas színvonalú kiszolgálása.

    * A CBA Franchise Rendszer célja egy fogyasztóbarát kiskereskedelmi hálózat létrehozatala és működtetése. Az együttműködés közvetett és közvetlen hasznából, azaz a magas színvonalú minőségpolitikából, a disztribuciós és áruértékesítési folyamatok megszervezéséből, az áruellátás és kiszolgálás maximális hatékonyságából, valamint a kedvező és versenyképes árakból a fogyasztóknak kell profitálniuk.

    * A CBA Franchise Rendszer fenti célkitűzései egyenrangúak, és mindegyik azonos prioritást élvez. A fenti célkitűzések magvalósítása mind a CBA Kereskedelmi Kft., mind a vele szerződő Régiós Központok, valamint a kiskereskedelmi franchise part-nerek kötelezettsége.


A CBA Franchise Rendszer célkitűzéseinek megvalósítását, valamint a hatékony együttműködést szolgálja az a Franchise Szerződéses Rendszer, amely a CBA Franchise Rendszer működésének alapját teremti meg.

A CBA FRANCHISE SZERZŐDÉSES RENDSZERE ÉS FELÉPÍTÉSE

2.1 Szerződéses rendszer

A CBA Franchise szerződéses rendszere több jogviszony egymásra épülése alapján jött létre. A jogviszonyok és a szerződések rendszere lényeges eleme a CBA Franchise Rendszernek, az egyes résztvevők jogai és kötelezettségei, valamint piaci szerepe a szerződések rendszeréből adódik. A Szerződéses Rendszer egységes konstrukciónak tekintendő, és nem lehetséges, hogy az egyes jogviszonyok másoktól izoláltan kerüljenek megkötésre és értelmezés-re.

A CBA Franchise Szerződéses Rendszer része és alapbázisa a CBA Franchise know-how-nak. A Szerződéses Rendszer felépítésére és tartalmára ugyanazok a know-how védelmi szabályok vonatkoznak, mint a CBA Fran-chise tevékenységének tartalmára.

2.2 A CBA Franchise Szerződéses Rendszer az alábbi jogviszonyok egymásra épülésén nyugszik.

a, Kereskedelmi ügynöki jogviszonyrendszer


    * A CBA Kereskedelmi Kft. a CBA hálózatban forgalmazott termékek beszállítóival önálló kereskedelmi ügynöki szerződést köt. A kereskedelmi ügynöki tevékenység azt jelenti, hogy egyes beszállítók megbízzák a CBA Kereskedelmi Kft.-t, hogy közvetítse beszállítói (szállítási) szerződések megkötését a beszállító, valamint kiskereskedelmi (vagy esetleg viszonteladói tevékenységet is folytató) vállalkozások között.

    * A CBA Kereskedelmi Kft. a kereskedelmi ügynöki szerződésből adódó kötelezettségeit és feladatát úgy látja el, hogy a kereskedelmi ügynöki szerződés teljesítésébe bevon teljesítési segédeket (Régiós Központokat), valamint ő maga és a teljesítési segédeken keresztül kiépít egy országos kiskereskedelmi franchise rendszert. Mind a teljesítési segédek, mind pedig a kiskereskedelmi franchise partnerek a CBA Kereskedelmi Kft. által megkötött kereskedelmi ügynöki szerződés teljesítésében működnek együtt.


b, Master-franchise szerződés az ún. Régiós Központokkal

A CBA Kereskedelmi Kft. ún. master-franchise szerződést köt az ún. Régiós Központokkal.

A master-franchise szerződés 2 területre kiterjedő jogviszony-rendszert szabályoz:


    * A master-franchise szerződés teremti meg a jogalapot arra, hogy a CBA Kereskedelmi Kft. teljesítési segédként bevonja a Régiós Központokat a beszállítókkal megkötött kereskedelmi ügynöki szerződések teljesítésébe.

    * A master-franchise szerződés alapján a CBA Kereskedelmi Kft. bevonja a Régiós Központokat abba, hogy egy országos lefedettségű kiskereskedelmi bolthálózatot hozzon létre. A master-franchise szerződés alapján a Régiós Központ megszerezte a szerződésben meghatározott területre azt a jogot, hogy a CBA Kereskedelmi Kft. tulajdonát képező franchise know-how-t elterjessze. Ez jogosítja arra, hogy a Régiós Központ a master-franchise szerződésben meghatározott területen "franchise átadó"-ként fellépve kiskereskedelmi franchise szerződéseket kössön a kiskereskedelmi vállalkozásokkal, valamint vállalja azt a kötelezettséget, hogy saját üzleteit is a franchise kiskereskedelmi üzletek szabályai szerint üzemelteti.


Kiskereskedelmi franchise szerződések

A fenti szabályok szerint a CBA Kereskedelmi Kft.-től és a Régiós Központoktól független kiskereskedelmi vállalkozások (az ún. franchise átvevők) kiskereskedelmi franchise szerződést kötnek, amelynek alapján őket kettős kötelezettség terheli:
A franchise szerződés keretei között megkapják azt a jogot, hogy saját vállalkozásukban, a saját javukra és kockázatukra .CBA. név alatt franchise kiskereskedelmi üzletet működtessenek. A franchise átvevők részt vesznek a beszállítókkal megkötött kereskedelmi ügynöki szerződések teljesítésében, amikor a CBA Kereskedelmi Kft. által megkötött ügynöki szerződések alapján árut vásárolnak a beszállítóktól.

Egyéb szerződések

A fenti alapjogviszonyok sok esetben keretszerződés jelleggel jönnek létre. Bármelyik fenti 3 alapjogviszonyban számos további kiegészítő megállapodások szület(het)nek (pl. biztosítéki szerződések, elszámolási megállapodások stb.), amelyek részét képezik a fenti szerződéses konstrukciónak.

2.3. A CBA Franchise Rendszer felépítése

A CBA Franchise Rendszer felépítése a fentiek szerint 3 alappilléren nyugszik:


   1. Kereskedelmi ügynöki rendszer, a CBA Kereskedelmi Kft. és a beszállítók között.

   2. Master-franchise rendszer, a CBA Kereskedelmi Kft. és a Régiós Központok között.

   3. Kiskereskedelmi franchise hálózat, egyrészről a CBA Kereskedelmi Kft. és a Régiós Központ, másrészről a kiskereskedelmi franchise átvevők között.